Thứ ba, 17 Tháng 7 2018

Ngôi nhà Việt ở Nga

Trung tâm Thương mại Văn hóa đa chức năng và Khách sạn Hà Nội-Mátxcơva được khởi công xây dựng từ giữa năm 2010. Đó là Trung tâm Thương mại Văn hóa đa chức năng và Khách sạn Hà Nội-Mátxcơva. Trung tâm thương mại - văn hóa đa chức năng và Khách sạn Hà Nội-Mátxơcơva  Trung tâm thương mại - văn hóa đa chức năng và Khách sạn Hà Nội-Mátxơcơva có quy mô 4,9 ...