Thứ sáu, 17 Tháng 8 2018

Thư mời tham dự Chương trình giao lưu hợp mặt cuối năm "HR YEAR END GALA 2013"

Kính gởi Gia đình HrLink, Bạn thân mến, Bạn đang tìm kiếm điều gì trong công việc và cuộc sống? Với bất kỳ câu trả lời nào, để đạt được điều Bạn mong muốn sẽ không thể từ nổ lực của riêng cá nhân Bạn, mà là Bạn – cùng với các mối quan hệ của Bạn, giúp Bạn đạt được điều đó, dù là trong công việc hay trong cuộc sống. ...

Chuyên mục phụ