Thứ sáu, 05 Tháng 6 2020

Nếu lái xe chậm, xin đừng đi ở làn bên trái

Nhiều người Việt vô tư lái xe ở làn bên trái trên đường cao tốc ở tốc độ chậm rề rề mà không biết rằng mình đang gây khó chịu, và thậm chí nguy hiểm cho những xe khác cùng lưu thông trên đường. Chưa được luật hóa, cũng chưa có quy định nào ghi rõ rằng lái xe trên đường cao tốc với tốc độ chậm ở làn ngoài cùng ...