Thứ sáu, 20 Tháng 7 2018

Tốn kém hàng nghìn tỷ đồng nếu đổi số thuê bao di động

Việc đổi số thuê bao di động mới chỉ là đề xuất để nghiên cứu nhưng cũng khiến không ít người lo lắng. Giới chuyên gia cho rằng việc làm này có thể ảnh hưởng lớn tới khách hàng, gây tốn kém cho xã hội hàng nghìn tỷ đồng. Việc đổi số thuê bao di động được dự báo là sẽ rất tốn kém. Ngay khi những thông tin liên quan đến ...

Thu hồi giấy phép hoạt động của Habubank

Cùng với chấp thuận sáp nhập Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HBB) vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu thu hồi Giấy phép hoạt động của Chủ tịch Hội đồng quản trị HBB và của ngân hàng HBB. Ngày 7/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1559/QĐ-NHNN chấp thuận việc sáp nhập Ngân ...

Tín hiệu tốt tháo dần nút thắt vốn

Giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn, tiếp cận chính sách không nói suông, đổ lỗi khách quan, mà quyết tâm mỗi khi gặp gỡ, đối thoại là phải có kết quả cụ thể. Ông Nguyễn Văn Dũng, phó giám đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM khẳng định tinh thần đó ngay khi bước vào cuộc gặp gỡ giữa doanh ...