Thứ sáu, 20 Tháng 7 2018

Hàng loạt lãnh đạo cấp cao ACB rút lui!

Ngày 19-9, Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Á Châu (ACB) đã công bố quyết định thay đổi nhân sự trong HĐQT. Ông Trần Xuân Giá, Nguyên Chủ tịch HĐQT ACB. Ảnh: T.Nhân HĐQT ACB chấp thuận việc từ nhiệm của ông Trần Xuân Giá, Chủ tịch HĐQT, vì lý do sức khỏe; ông  Lê Vũ Kỳ, Phó Chủ tịch HĐQT, vì lý do cá nhân; ông Trịnh Kim Quang, Phó ...

Thu hồi giấy phép hoạt động của Habubank

Cùng với chấp thuận sáp nhập Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HBB) vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu thu hồi Giấy phép hoạt động của Chủ tịch Hội đồng quản trị HBB và của ngân hàng HBB. Ngày 7/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1559/QĐ-NHNN chấp thuận việc sáp nhập Ngân ...

Tín hiệu tốt tháo dần nút thắt vốn

Giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn, tiếp cận chính sách không nói suông, đổ lỗi khách quan, mà quyết tâm mỗi khi gặp gỡ, đối thoại là phải có kết quả cụ thể. Ông Nguyễn Văn Dũng, phó giám đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM khẳng định tinh thần đó ngay khi bước vào cuộc gặp gỡ giữa doanh ...