Thứ sáu, 20 Tháng 7 2018

Gần 7.000 cán bộ ngân hàng không đủ năng lực

Hệ thống ngân hàng hiện có khoảng 175.000 cán bộ, nhưng có gần 7.000 cán bộ không đủ năng lực thực hiện công việc. Một nguyên nhân là chất lượng của các cơ sở đào tạo ngành tài chính ngân hàng còn thấp so với yêu cầu. Tại hội thảo về nhân lực ngành ngân hàng tổ chức ngày 10/10, ông Trần Hữu Thắng, Phó vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ ...

Thu hồi giấy phép hoạt động của Habubank

Cùng với chấp thuận sáp nhập Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HBB) vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu thu hồi Giấy phép hoạt động của Chủ tịch Hội đồng quản trị HBB và của ngân hàng HBB. Ngày 7/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1559/QĐ-NHNN chấp thuận việc sáp nhập Ngân ...

Tín hiệu tốt tháo dần nút thắt vốn

Giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn, tiếp cận chính sách không nói suông, đổ lỗi khách quan, mà quyết tâm mỗi khi gặp gỡ, đối thoại là phải có kết quả cụ thể. Ông Nguyễn Văn Dũng, phó giám đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM khẳng định tinh thần đó ngay khi bước vào cuộc gặp gỡ giữa doanh ...