Thứ sáu, 20 Tháng 7 2018

Gần 7.000 cán bộ ngân hàng không đủ năng lực

Hệ thống ngân hàng hiện có khoảng 175.000 cán bộ, nhưng có gần 7.000 cán bộ không đủ năng lực thực hiện công việc. Một nguyên nhân là chất lượng của các cơ sở đào tạo ngành tài chính ngân hàng còn thấp so với yêu cầu. Tại hội thảo về nhân lực ngành ngân hàng tổ chức ngày 10/10, ông Trần Hữu Thắng, Phó vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ ...