Thứ tư, 18 Tháng 7 2018

Kết quả một năm triển khai Chỉ thị 03-CT/TW, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

  Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị. Ngày 16/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị Sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phương ...