Thứ tư, 18 Tháng 7 2018

9 dự báo về lạm phát Việt Nam năm 2012

Lạm phát của Việt Nam giảm nhanh trong những tháng gần đây và được dự báo sẽ giảm xuống dưới 10% (yoy) vào cuối năm nay. HSBC là tổ chức đưa ra dự báo thấp nhất về CPI cả năm 2012 của Việt Nam, khoảng 5,4%. Các tổ chức trong nước dự báo chỉ số này có thể xuống mức 6% vào cuối năm, trong khi các tổ chức nước ngoài như ...