Thứ tư, 18 Tháng 7 2018

Những ngành “long đong” nhất hiện nay

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính tới thời điểm ngày 1/8/2012, chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo so với cùng kỳ tiếp tục tăng mạnh 20,8%. Trong đó, xuất hiện một số ngành có lượng tồn kho ngày càng cao như, sản xuất bia; sản xuất thuốc lá; may trang phục…Bộ Công Thương cho biết, mặc dù từ đầu năm đến nay, ...