Thứ tư, 13 Tháng 11 2019

Trung Quốc có thành cường quốc kinh tế?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet Trung Quốc đang rơi vào cái bẫy thu nhập trung bình và sẽ mãi là một quốc gia đang phát triển, chứ không thể gia nhập vào các quốc gia đã phát triển có một nền kinh tế hùng mạnh và an sinh xã hội tốt cho người dân. Những quy luật dưới góc độ lý thuyết Cố Giáo sư kinh tế học của Washington University in Saint ...