Thứ tư, 13 Tháng 11 2019

Kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam từ các vụ kiện chống bán phá giá

Các quốc gia nhập khẩu thường áp dụng các biện pháp chống bán phá giá. Nguồn: internet Có nhiều quan điểm cho rằng bản chất của hành vi bán phá giá là sự cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại quốc tế. Để bảo vệ quyền lợi của mình, các quốc gia nhập khẩu thường áp dụng các biện pháp chống bán phá giá. Một sản phẩm bị coi là bán ...

Hội nhập AFTA: Không đường lùi

Những doanh nghiệp biết chuẩn bị và đề ra chiến lược kinh doanh hợp lý vẫn sống khỏe trong quá trình hội nhập AFTA. Sau khi gia nhập ASEAN và bắt đầu thực hiện các cam kết AFTA, thương mại giữa Việt Nam và ASEAN đã không ngừng tăng Tham gia AFTA (Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN) đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội ...