Tổng kết bước 2 thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường

   Chuyên mục: Tỉnh, Thành phố
Thành viên


Ảnh: VGP/Lê Sơn


Ngày 6/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị tổng kết bước 2 thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện, quận, phường.

Báo cáo của Bộ Nội vụ, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường - cho biết, công tác thí điểm được thực hiện ở 10 tỉnh, thành phố với 67 huyện, 32 quận, 483 phường.

Sau hơn 3 năm thực hiện, công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thí điểm được triển khai đồng bộ, thống nhất, góp phần bảo đảm thành công bước đầu thực hiện chủ trương lớn này.

Công tác thực hiện thí điểm đạt kết quả tích cực

Việc thực hiện quyền đại diện và quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn được duy trì thông qua hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc các cấp và đoàn thể. Việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được điều chỉnh của HĐND từng bước đổi mới, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đồng thời công tác chỉ đạo, điều hành của UBND cấp tỉnh đối với UBND cấp huyện đã bảo đảm sự tập trung, thống nhất, đồng bộ trên các mặt công tác.

Hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy nhà nước các cấp tại địa phương những nơi không tổ chức HĐND vận hành thông suốt, phù hợp, hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, quá trình thí điểm đã có sự phân định về tổ chức bộ máy của chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn. Tổ chức và hoạt động của UBND vẫn bảo đảm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Việc thực hiện công tác giám sát, kiểm tra đối với hoạt  động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện, quận, phường được nâng lên thông qua vai trò của cấp uỷ trong lãnh đạo, kiểm tra. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động trong phối hợp, tham gia giám sát các cơ quan nhà nước trên địa bàn. Kết quả phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn được bảo đảm, việc cung cấp dịch vụ công cho nhân dân và doanh nghiệp được được chú trọng.

Trên cơ sở những kết quả trên, Thường trực Ban Chỉ đạo cho rằng quá trình thí điểm cho thấy chủ trương này về cơ bản là phù hợp và kiến nghị các cấp có thẩm quyền cần tiếp tục chỉ đạo tiếp tục thực hiện.

Là địa phương có số  lượng đơn vị thí điểm nhiều nhất, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Công Luận cho biết, Thành phố đã thực hiện thí điểm trên tất cả các huyện, quận và 299 phường, chỉ còn 63 xã, thị trấn chưa thí điểm. Quá trình thực hiện cho thấy mọi hoạt động thông suốt, hiệu quả hơn. Nếu được các cấp có thầm quyền cho phép, Thành phố xin phép được thực hiện tại 63 xã, thị trấn còn lại.

Tại Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Thành uỷ đã tiến hành tổ chức thăm dò dư luận và lấy ý kiến nhân dân sau 4 năm tổ chức thí điểm. Ông Đặng Công Ngữ, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết 97% số người được hỏi đồng ý với việc thí điểm không tổ chức HĐND, 76% ý kiến cho biết chính quyền quan tâm hơn so với trước khi chưa tổ chức thí điểm, 73% ý kiến đồng tình việc lựa chọn, điều động, luân chuyển cán bộ khi không tổ chức HĐND, 61% ý kiến cho rằng, chất lượng tiếp xúc cử tri của ĐBQH được nâng lên, 86% ý kiến đánh giá tốt về hoạt động của UBND các cấp khi không có tổ chức HĐND…

Qua thực tiễn thí điểm, Đà Nẵng kiến nghị Trung ương nên tiếp tục thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha, thành viên Ban Chỉ đạo đề nghị có vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam trong quá trình bổ nhiệm nhân sự UBND nơi thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường.

Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Ban Tổ chức Trung ương tán thành báo cáo của Bộ Nội vụ về các nội dung trong quá trình không thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường. Tuy nhiên, báo cáo cần phản ánh cụ thể hơn nữa những mặt được và chưa được trong quá trình thí điểm, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Một số đại biểu khác đề nghị phải có báo cáo của các địa phương về kết quả thực hiện thí điểm…

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ và tạo sự đồng thuận với chủ trương thí điểm không tổ chức HNĐND quận, huyện, phường. - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Hoàn thiện Báo cáo việc thực hiện chủ trương không tổ chức HĐND huyện, quận, phường

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trên cơ sở ý kiến  đóng góp của các bộ, ban, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ cần nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện báo cáo, trình cấp có thẩm quyền, phục vụ cho công tác sửa đổi Hiến pháp, nhất là những nội dung có liên quan đến vấn đề này.

Bên cạnh đó, Báo cáo cần khẳng định tính đúng đắn của chủ trương thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, kết quả của thí điểm và những vướng mắc cụ thể, nhất là ý kiến của các địa phương thực hiện thí điểm.

Báo cáo kết quả cần lập luận chặt chẽ, khoa học, khách quan và thuyết phục về mô hình mà chúng ta đang thí điểm; phân tích kỹ lưỡng những vướng mắc với giải pháp khắc phục  thuyết phục.

Phần kiến nghị cần tập trung vào đánh giá chủ trương, mô hình, trong đó có vấn đề xây dựng chính quyền đô thị và nông thôn. Đồng thời, kiện toàn hệ thống chính trị để giám sát tốt hơn, nhất là vai trò của MTTQ các cấp và tổ chức thành viên.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ và tạo sự đồng thuận với việc thí  điểm, sau đó trình cấp có thẩm quyền ban hành kết luận về vấn đề này.