Từ 1/7, sử dụng giấy phép lái xe mẫu mới

   Chuyên mục: Công dân
Thành viên


Giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET


Bộ Giao thông vận tải vừa cho biết, giấy phép lái xe bằng vật liệu PET theo mẫu mới sẽ được đưa vào sử dụng từ ngày 1/7/2012 để cấp mới, cấp đổi cho người có giấy phép lái xe hết thời hạn sử dụng; cấp lại cho người có giấy phép lái xe bị mất, hỏng.

Đối với những giấy phép lái xe đang còn hiệu lực, vẫn được sử dụng bình thường theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, để áp dụng giấy phép lái xe bằng vật liệu PET, Bộ đã yêu cầu Tổng Cục Đường bộ Việt Nam phải xây dựng kế hoạch và lộ trình chuyển đổi giấy phép lái xe không thời hạn (A1; A2; A3) sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET.

Tổng Cục Đường bộ Việt Nam sẽ đưa hệ thống phần mềm của Dự án Xây dựng hệ sơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất trong toàn quốc vào sử dụng; xây dựng và ban hành quy trình quản lý, vận hành hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe và cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc.

Bên cạnh đó, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn Sở Giao thông vận tải các tỉnh vận hành hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe mới này.

Đồng thời, các Sở Giao thông vận tải cũng phải đầu tư trang thiết bị, bố trí cán bộ vận hành đưa giấy phép lái xe bằng vật liệu PET vào sử dụng từ ngày 1/7/2012. Trong thời gian chưa phát hành Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET, được tiếp tục sử dụng phôi Giấy phép lái xe hiện hành nhưng trong không quá ngày 1/7/2013.

Mẫu giấy phép lái xe cơ giới bằng nhựa PET, hoa văn màu vàng rơm và có ký hiệu bảo mật. Bằng lái xe kích thước 85x53 mm, có nội dung như họ và tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạn sử dụng, hạng lái xe... bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Ảnh của người lái xe được in trực tiếp trên giấy phép, có lớp màng phủ bảo an trên bề mặt.

Được biết, đến nay ngành giao thông đã cấp gần 31 triệu giấy phép lái xe trong cả nước, trong đó có 2,9 triệu giấy phép lái xe ôtô.