Việt Nam sắp có vệ tinh viễn thám thứ 2

   Chuyên mục: Khoa học - Đời sống
Thành viên


Khu vực quảng trường Ba Đình, Hà Nội do VNREDSAT-1 chụp. Ảnh: VAST.


Sau khi vệ tinh viễn thám đầu tiên VNREDSAT-1, Việt Nam đang xúc tiến cho Dự án vệ tinh viễn thám thứ 2 VNREDSAT-1B - thông tin từ Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ (Viện HLKHCN) cho biết. Theo đó, Viện HLKHCN mới đây đã quyết định lựa chọn Liên danh Công ty cổ phần Spacebel+AMOS và nhà thầu phụ quan trọng QinetiQ – Bỉ cho gói thầu thiết kế, chế tạo, phóng vệ tinh thuộc Dự án Vệ tinh nhỏ VNREDSAT-1B.

Vừa qua, Ban Quản lý dự án Vệ tinh nhỏ, thuộc Viện HLKHCN đã có các buổi đàm phán hợp đồng vòng 1 với Spacebel+AMOS và nhà thầu phụ quan trọng QinetiQ cho gói thầu số 01 – gói thầu thiết kế, chế tạo, phóng vệ tinh VNREDSAT-1B. Tại buổi đàm phán, hai bên đã thảo luận để đạt tới sự thống nhất về mục tiêu và phạm vi hợp đồng, hình thức hợp đồng, các yêu cầu công việc, tổ chức thực hiện hợp đồng, tiến độ thực hiện, các vấn đề về phóng và bảo hiểm phóng, bảo hiểm rủi ro trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, bảo hành hệ thống và hỗ trợ kỹ thuật sau khi bàn giao, đào tạo và chuyển giao công nghệ…

Vệ tinh VNREDSAT-1B sẽ cung cấp đồng thời ảnh ở kênh toàn sắc (PAN) và hàng chục kênh phổ có độ phân giải phổ ≤ 10 nm (gọi là các kênh siêu phổ HS). Từ đó, vệ tinh VNREDSAT-1B sẽ cung cấp các dữ liệu siêu phổ nhằm bổ trợ về thông tin phổ cho các dữ liệu ảnh viễn thám của vệ tinh VNREDSat-1.