Thứ ba, 17 Tháng 7 2018

Xã hội đang "chết" vì những người tuyển dụng

Liên quan đến câu chuyện nguồn nhân lực Việt Nam được đánh giá thiếu sức cạnh tranh và thứ hạng kém trong khu vực, chuyên gia kinh tế, Chủ tịch InvestConsult Group Nguyễn Trần Bạt chia sẻ những quan niệm vị nhân sinh về vấn đề nhân lực nước nhà. Phẩm hạnh quan trọng số 1 * Liên quan vấn đề nhân lực của Việt Nam hiện tại và tương lai, ...