Những đánh giá và kỳ vọng của đại biểu Quốc hội

   Chuyên mục: Chính trị - Xã hội
Thành viên


Hai tân phó thủ tướng Vũ Đức Đam (trái) và Phạm Bình Minh (phải)


“Hy vọng hai tân phó thủ tướng sẽ góp phần nâng cao hơn nữa năng lực của Chính phủ để điều hành đất nước trước những trọng trách to lớn đang đặt ra với Chính phủ hiện nay...” - nhiều ĐBQH tỏ ý tin tưởng như vậy.

ĐB Cao Sỹ Kiêm (Thái Bình): Hy vọng hai Phó Thủ tướng mới phát huy được năng lực, kinh nghiệm vốn có. Hai nhân sự phó thủ tướng mới là những nhân tố hy vọng sẽ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra. Hai vị này đều có quá trình công tác rất chuyên sâu, có nghề như ông Phạm Bình Minh; còn ông Vũ Đức Đam cũng được đào tạo có hệ thống và được luân chuyển công tác nhiều vị trí và đã ở điều hành trong Chính phủ nên cũng có kinh nghiệm. Tôi hy vọng hai phó thủ tướng mới lên sẽ góp phần cùng Chính phủ điều hành đất nước một cách tốt hơn, đặc biệt là phát huy được năng lực, kinh nghiệm vốn có và tạo bước chuyển biến đột phá.

ĐB Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng): “Tôi đặt nhiều kỳ vọng vào những đồng chí này. Tôi hy vọng khi đảm nhiệm vị trí mới, các đồng chí sẽ khắc phục, nhìn nhận được những tồn tại cũ, tiếp thu kế thừa được những điều tốt đẹp của cái cũ để làm tốt công việc của Chính phủ, đặc biệt là làm sao thúc đẩy được kinh tế phát triển, đảm bảo được đời sống nhân dân, trật tự an toàn xã hội”.

Ông Trần Văn Hằng - Chủ nhiệm UB Đối ngoại của QH: Hy vọng Phó Thủ tướng sẽ góp phần đưa đất nước ta hội nhập sâu hơn với quốc tế. Từ nhiều nhiệm kỳ nay, công tác ngoại giao đã có những đóng góp hết sức quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Quan trọng ở chỗ nó giữ, duy trì môi trường hòa bình cho phát triển, thứ nữa là từ nội lực trong nước, bằng công tác ngoại giao chúng ta chuyển ra ngoài cho thế giới hiểu ta hơn.

Phải tầm Phó Thủ tướng kiêm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao mới bao quát và cáng đáng hết được toàn bộ tình hình đất nước để làm công tác đối ngoại. Tôi thấy việc ông Phạm Bình Minh giữ vị trí này là rất xứng đáng, bởi ông Phạm Bình Minh là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, có rất nhiều kinh nghiệm trong công tác ngoại giao, từng hoạt động đầy đủ trên tất cả các mặt trận ngoại giao. Vì vậy tôi tin tưởng rằng với năng lực của ông Phạm Bình Minh, ông sẽ hoàn thành công việc Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và góp phần đưa đất nước ta hội nhập sâu hơn với quốc tế.

Chủ nhiệm UB về các vấn đề xã hội của QH Trương Thị Mai: Nhân dân đang chờ đợi những chính sách mới. Đồng chí Vũ Đức Đam đã đi qua nhiều công việc khác nhau, đã có kinh nghiệm và kiến thức, có quá trình tham gia trong Chính phủ. Tôi nghĩ rằng, đồng chí Vũ Đức Đam sẽ có nhiều nỗ lực và sẽ đưa ra nhiều vấn đề đổi mới để các lĩnh vực như lao động việc làm; đào tạo nghề; chăm sóc sức khỏe; bảo hiểm y tế; dân số... có những bước tiến bộ mới. Nhân dân đang chờ đợi những chính sách an sinh xã hội được thay đổi mạnh mẽ hơn vì đây là những lĩnh vực rất nhạy cảm, liên quan mật thiết đến đời sống hằng ngày của người dân.