Thứ tư, 13 Tháng 11 2019

“Chỉ sinh con trai, lấy ai làm vợ?”

Nam giới cần chia sẻ trách nhiệm việc nhà, việc xã hội với phụ nữ. Ảnh: Dương Ngọc Đây là một trong những gợi ý thông điệp truyền thông được các chuyên gia nghiên cứu chia sẻ tại Hội thảo tham vấn xây dựng Chương trình truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh (giai đoạn 2013-2016), do ...