Thứ tư, 13 Tháng 11 2019

Những quyết định "gây tranh cãi" làm thay đổi Đà Nẵng

Trong quá trình quản lý, phát triển đô thị thời gian gần đây, Đà Nẵng có hàng loạt những quyết định, chính sách “vượt rào”. Thành phố “5 không”, “3 có” Năm 2000, UBND TP.Đà Nẵng quyết định ban hành kế hoạch thực hiện chương trình thành phố “5 không”. Sau 5 năm thực hiện, Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành mục tiêu của kế hoạch. TP.Đà Nẵng hiện: không còn ...