Thứ ba, 17 Tháng 7 2018

Học và làm theo Bác phải trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài, thiết thực

Tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và bàn phương hướng, nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới diễn ra ngày 16/5 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu,  việc học tập, làm theo Bác phải trở thành ...