Thứ sáu, 05 Tháng 6 2020

Người yêu nước và hành trình cứu nước

Bến Nhà Rồng - nơi 102 năm trước Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Ngày này cách đây 102 năm, ngày 5-6-1911, con tàu Amiral La Touche de Tréville rời bến cảng Nhà Rồng thành phố Sài Gòn - Gia Định. Trên con tàu đó có người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc. Lúc cập thuyền ai đã tiễn Người đi Hay chỉ một mình Bác khăn ...