Ernst & Young: Tăng cường đầu tư tại Việt Nam

   Chuyên mục: Cầu nối giao thương
Thành viênTừ ngày 25/06/2012, văn phòng Ernst & Young Việt Nam tại TP. Hồ Chí Mình sẽ chính thức chuyển về tòa nhà Bitexco Financial Tower. Việc chuyển địa điểm nằm trong chiến lược đầu tư tại thị trường Việt Nam của Ernst & Young.

Văn phòng mới sẽ nằm trải trên 3 tầng sàn Bitexco Financial Tower. Sự đầu tư này sẽ đáp ứng được nhu cầu mở rộng trung tâm đào tạo và phát triển nhân viên của Ernst & Young, đáp ứng tốc độ tăng trưởng ấn tượng về nhân sự và quy mô của công ty trong 20 năm phát triển tại thị trường Việt Nam.

Ông Trần Đình Cường, Tổng Giám đốc Ernst & Young Việt Nam cho biết thêm: “Sự đầu tư của Ernst & Young Việt Nam vào văn phòng mới thể hiện cam kết và tâm huyết của công ty, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và đóng góp vào sự phát triển chuyên nghiệp của Ngành kiểm toán và tư vấn tại Việt Nam.”