Chủ nhật, 22 Tháng 7 2018

Trường hợp nào được miễn lệ phí trước bạ?

Hỏi: Xin quý báo cho tôi được biết là những đối tượng nào thì phải chịu lệ phí trước bạ. Trong trường hợp của tôi, vào tháng 6/2012 tôi sẽ lấy sổ đỏ, vậy tôi có phải đóng lệ phí trước bạ không? Tôi nghe nói Nhà nước ta có chính sách miễn lệ phí trước bạ đối với một số đối tượng, xin hỏi những trường hợp nào thì được ...