Thứ sáu, 17 Tháng 8 2018

Dùng người nghèo ’phá băng’ BĐS là hơi kỳ quái

Dùng người thu nhập thấp để phá băng BĐS sản hơi kỳ quái Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng của NHNN cho vay, thuê, thuê mua, chuyển đổi nhà xã hội được giới kinh doanh bất động sản (BĐS) chờ đợi song, PGS Võ Đại Lược cho rằng: Dùng người thu nhập thấp để phá băng BĐS sản hơi ‘kỳ quái’. Còn chuyên gia Bùi Kiến Thành thì lo ngại: Cho vay ...