Thứ tư, 13 Tháng 11 2019

Bất động sản công nghiệp giải trí: Gã khổng lồ ngủ quên

Bất động sản công nghiệp giải trí là lĩnh vực đầu tư hấp dẫn, có thể thu hút được nguồn vốn đầu tư. Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển mô hình này, nhưng hiện lĩnh vực này vẫn như gã khổng lồ ngủ quên. Chưa có những sản phẩm đặc trưng Tại Hội nghị “Bất động sản và công nghiệp giải trí - hai lĩnh vực một đích đến” ...