Thứ ba, 17 Tháng 7 2018

Các dự án bất động sản phải dành đất xây nhà cho thuê

Bộ Xây dựng vừa có tờ trình Chính phủ đề nghị ban hành nghị định về phát triển và quản lý nhà ở cho thuê tại khu vực đô thị. Tỷ lệ số hộ dân thuê nhà để ở tại khu vực đô thị bằng 14% tổng số hộ dân có sở hữu nhà ở. Theo Bộ Xây dựng, trong Luật Nhà ở có quy định: Nhà nước có chính sách khuyến ...