Thứ sáu, 17 Tháng 8 2018

Gạch ốp lát hiếm hoi điểm sáng

Năm 2011, thị trường vật liệu xây dựng sụt giảm, vì vậy, dù công suất các nhà máy sản xuất gạch ốp lát cả nước chỉ đạt bình quân 70%, nhưng lượng tồn kho cũng lên tới khoảng 30 triệu m2. Hiện tổng công suất thiết kế cả nước vào khoảng 400 triệu m2/năm, nhưng năm 2011, tiêu thụ chỉ khoảng 290 triệu m2 và năm 2012 tình hình tiêu thụ ...