Thứ sáu, 05 Tháng 6 2020

Cần quyết liệt gỡ vướng cho nhà ở xã hội

Ban chỉ đạo Trung ương họp về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường BĐS - tại phiên họp Ban chỉ đạo ngày 9.8 nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện các chương trình nhà ở trọng điểm, tình hình chung thị ...